10 soovitust mesinikele karukahjustuste vältimiseks

  1. Hoia mesilad metsast võimalikult kaugel. Tarude majade juures hoidmine ei anna mingit kaitset karu eest kui mets on samuti tarudele lähedal. Küll on aga väike tõenäosus, et karu satub tarude juurde kui tarud paiknevad metsast kaugel (rohkem kui 200m). Inimesi liigub Eestis kõikjal ning karud on harjunud inimese lõhnaga. Seepärast ei taga ainuüksi inimese lõhn karusid öösel tarude kaitset, sest karud on teavad et lõhn ei tähenda kohalolekut. Küll aga aitab see kui hoida tarusid kohas kus karusid pole või kuhu nad satuvad väga harva. Niisiis, metsast eemal.
  2. Ära kasuta karude peletamiseks heledaid/sädelevaid asju, tugevalt lõhnavaid vahendeid (nt. õli), kilinaid/kolinaid jmt. Sellised silma-, ninna- või mujale torkavad vahendid pigem äratavad karude tähelepanu ning meelitavad karusid uudistama, millega on tegu. Karude nägemine on ligikaudu sama hea kui inimesel, haistmine oluliselt parem. Karud harjuvad valguse ja häältega kui see on neile ohutu (hiilivad ja proovivad järgi).
  3. Metsamesinduses tuleb kasutada tõhusaid ennetavaid vahendeid: elektrikarjuseid või platvorme. Elektrikarjus ei ole alati kahjustusi välistav vahend, kuid on hea õpetaja neile karudele, kel pole veel mee maitset suus. Ka platvorm ei taga tarude kaitset kui ei tõkesta karude ligipääsu. Kui karu on varem mõnest mesilast kõhu täis saanud, siis ta kindlasti proovib seda veel ning püüdlikult üritab leida mesiniku rajatud süsteemis nõrka lüli. Kui karul ei ole veel mesilatega seoses meeldivaid kogemusi, siis ta hakkab valusate kogemuste tõttu neid vältima. Platvormil sellist mõju ei pruugi olla (kui seal miski üldse haiget ei tee).
  4. Elektrikarjuse generaatori pingeimpulss peab olema vähemalt 6000V (NB! mitte maksimaalne vaid minimaalne reaalne, st. arvesta ka takistusega kui on suurem tara), impulsienergia vähemalt 0,7 J. Kui elektrit ei võeta vooluvõrgust siis tuleb tagada aku pidev laetus (päikesepatareiga või tagada, et aku saaks õigeaegselt laetud aku vastu vahetatud). Karjuse kontrollimiseks võiks soetada omale testri (10-30 €). Generaatorit ja akut oleks nende kaitsmiseks hea hoida tara sees tühjas tarus. Kasuta 1,2 või 1,5 mm läbimõõduga traati; taralindid ja -nöörid ei pruugi olla piisavalt tõhusad. Tara võiks olla 1,2 m kõrgune, vähemalt kuue traadiga. Esimene traat 15-20 cm kõrgusel maapinnast, järgmise 3 (-4) traadi omavaheline kaugus 15cm, ülemised traadid suuremate vahedega (25-30 cm). Isolaatorid kinnita võimalusel kurvidega (naelad võivad ajapikku logisema hakata ja lahti tulla). Maandus peab olema korralik (~1m) – kuivas kohas (nt. nõmmel, palumetsas) võib maanduse parandamiseks kaevata ümber maanduse auk ning sinna tagasi täidet tehes lisada pinnasesse soola, samuti aitab lühiajaliselt maanduse ja selle ümbruse kastmine veega. Kindlusta, et tara püsiks püsti (tugevad nurgad, võimalusel jämedamad postid), nurgapostid võiks olla õrnalt väljapoole kaldu. Tara ei tohi kokku puutuda rohu ega okstega – rohtu tuleb karjuse alt regulaarselt niita. Õpetava mõju lisamiseks on soovitatav 3. või 4. traadi külge mässida peekoniviile, mis kindlustab, et karu puudub traati nina või keelega. Tarud ei tohiks olla tarale lähemal kui 1m. Lisaks on soovitatav ümber tara maha panna metallist võrku (1m laiune), mis parandab karu maandust ja kindlustab korraliku särtsu (paks kuiv rohi karu jalgade all võib toimida nagu kummikud elektriku jalas). Samuti on selline võrk takistuseks juhul kui karu üritab traatide alt ennast läbi kaevata.
  5. Platvorm on tõhus kui ta asub vähemalt kolme meetri kõrgusel, selle servad ulatuks toetuspostist 80 cm kaugemale ning posti mööda oleks raske/võimatu üles ronida. Karud ronivad puutüvedest kergelt üles, seepärast peaks ümber puidust posti (puutüve) maapinnast vähemalt meetri kõrgusele kinnitama u. 1 meetri laiuse tugeva pleki või sama laia naeltega pikitud tugevast materjalist riba (naelasiili). Sellisest takistusest mööda pääsemine on normaalmõõtmetega karu jaoks väga keeruline. Üsna keeruline on üles ronida ka metallist postidele ehitatud platvormile. Platvormile ei tohiks toetuma jätta redelit ega läheduses olla mõnda suurt pakku vmt., mida karu saaks omale jalgade alla kõrgenduseks veeretada. Samuti tuleb jälgida, et platvormile ei pääseks läheduses olevatelt puudelt. Tarud ei tohiks asetseda päris platvormi serval. Kuigi platvormil mesindamine pole nii mugav kui maapinnal ning platvormi „õpetav“ efekt ei pruugi nii suur olla kui elektrikarjusel, võib korraliku platvormi puhul olla tegemist aastatepikkuse hooldusvaba ning, olenevalt võimalustest ja konstruktsioonist, odavama meetodiga kahjustuste ennetamisel.
  6. Too tarud metsast korje lõppedes ära. Karud (nagu ka nugised) on metsas aasta ringi (ka talvel võib mõni neist mingil põhjusel ringi liikuda). Mesilastel pole seal vaja koguaeg olla. Lõpuks võib ka mesinikule lihtsam olla, kui nt. söötmise ajal ei pea mööda metsi ringi sõitma ning lisaks söötmisele ka karjuse akude täisoleku jmt. pärast muretsema.
  7. Väldi tarude paigutamist karude „kiirteele“. Karud ei liigu metsas igal pool ühtlaselt. Uuri kohalikelt jahimeestelt, milliseid radu/kohti karud rohkem kasutavad, siis tead vältida mesila rajamist sellisesse kohta, kus see karudel kindlasti märkamata ei jää. Tarude viimine mõnda teise kohta pole halb mõte ka siis kui senise asukoha on teada saanud ka vaid üks “paha” karu.
  8. Toetatakse ka kahjustuste ennetamiseks tehtavaid kulutusi 50% ulatuses. Selleks on vaja teha avaldus Keskkonnaametile.
  9. Vastutus oma mesilaste heaolu eest lasub mesinikul, mitte jahimehel. Looduses tühja kohta pole, kuni on, millega seda täita. Küttimine lahendab ainult üksikud probleemid kui on tegemist spetsialiseerunud isendiga. Samas, püüdmata kahjustusi ennetada koolitab mesinik peatselt uue(d) isendi(d) välja…
  10. Mainekujundusel on võimalik karukahjustuste vältimist ära kasutada. Otse mesinikult mett ostev tarbija pole ilmselt hoolimatu enda ning teda ümbritseva suhtes. Räägi ja näita talle, et ennetad karukahjustusi ning püüad oma mett mitte „verega“ määrida. Näidates, et ei hooli ainult enda sissetulekust vaid kogu loodusest, valib järgmisel korral teadlik tarbija jällegi sinu mee.